DB
6
松延 幸ノ助 Matsunobu Konosuke
【学年】 2
【学部】
【出身校】 西
【身長】 179cm
【体重】 82kg