DB
下山剛輝 Shimoyama Takaki
【学年】 1
【学部】 工・地球工
【出身校】 白陵
【身長】 170cm
【体重】 74.7kg